• JiříNouza

    Zastupitel Magistrátu hl. města Prahy TOP09, člen finančního výboru a výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP

  • 1
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random